forcad
Loading…
Loading…
Loading…

AutoCAD 2015 -  2023  
ZWCAD 2017 - 2022 Pro  
GstarCAD 2016 - 2022 Pro/Std  
BricsCAD V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21V22  

 

W skład modułu importu z programu Soldis wchodzą:

 • import map zbrojenia płyt
 • import zbrojenia belek i słupów

 

Import map zbrojenia 

 • łatwe przeniesienie mapy zbrojenia do pliku dwg
 • umieszczenie elementów siatki na odpowiedniej warstwie

Zarządzanie widocznością importowanej mapy zbrojenia

 • możliwość zdefiniowania kolorów w zależności od zapotrzebowania na zbrojenie
 • trzy możliwości informacji tekstowej (pręty, mm2, cm2)
 • wstawianie legendy dla wygenerowanej siatki
 • możliwość pracy tylko na wybranej części siatki

Łatwe tworzenie obwiedni stref

 • dwie opcje definiowania obwiedni strefy (przekątna lub wierzchołki)
 • obwiednia zdefiniowana na dedykowanej warstwie
 • obwiednia wyświetlana na wierzchu elementów co ułatwia znacznie późniejszą pracę

Czyszczenie

 • szybkie usunięcie elementów graficznych siatki (kreskowania, opisy, siatka) 

 

Import zbrojenia powierzchniowego płyt

Poza mapami zbrojenia, do BiK-a importować można także pręty zbrojenia powierzchniowego. Moduł wymiarowania płyt żelbetowych programu Soldis pozwala utworzyć strefy, przypisać do nich odpowiednie siatki zbrojenia i tak zdefiniowane zbrojenie następnie zweryfikować. Kolejnym krokiem jest eksport utworzonego projektu zbrojenia płyty do pliku, który można wczytać w BiK-u. Siatki zbrojenia zostaną wrysowane jako rozkłady prętów powierzchniowych BiK-a. 

Podczas importu użytkownik może wskazać, czy:

 • rysowane ma być zbrojenie dolne, górne lub oba,

 • rozkłady prętów mają zostać automatycznie opisane.

Po zakończeniu importu użytkownik otrzymuje stosowny raport z informacją o przebiegu procedury. W tym momencie z powodzeniem można importować do BiK-a większość standardowych stref zbrojenia (nie są obsługiwane strefy z otworami oraz strefy zawierające kąty wewnętrzne powyżej 180°). Dla nieobsługiwanych stref zbrojenia tworzone są (na specjalnym warstwach) obrysy tych stref oraz ew. geometria otworów, tak by ułatwić późniejsze definiowanie zbrojenia.

 

Import zbrojenia belek i słupów

 Import projektu zbrojenia z programu Soldis dla elementów o przekrojach poprzecznych: 

 • prostokątny,

 • jednostronny w płytę L,

 • teowy,

 • dwuteowy,

 • okrągły. 

Dodatkowe cechy: 

 • przekroje podłużne o zmiennej wysokości

 • strzemiona dwu-, cztero- oraz sześciocięte

 • automatyczny dobór otuliny

 • możliwość automatycznego wrysowania strzemion wpuszczonych w płytę

 

Galeria