forcad
Loading…
Loading…
Loading…

  AutoCAD 2015 -  2023  
  ZWCAD 2017 - 2022 Pro  
  GstarCAD 2016 - 2022 Prof/Std  
  BricsCAD V14 - V22  
       

 

Moduł BiK Żelbet przeznaczony jest do sprawnego rysowania konstrukcji żelbetowych. Jako nakładka na program CAD przyspiesza znacznie proces rysowania, opisywania i zestawiania stali zbrojeniowej. Wprowadzanie komend może odbywać się z klawiatury (również skróty klawiaturowe), menu rozwijalnego lub ikon. Program współpracuje z modułem BiK-Base i wykorzystuje jego procedury zarządzające i standard warstw.

Zdajemy sobie sprawę, że podczas tworzenia dokumentacji najbardziej czasochłonne nie jest rysowanie samego elementu konstrukcyjnego, ale jego edycja wynikająca ze zmian, rewizji itd. Dlatego w BiK Żelbet o wiele łatwiej edytować już istniejące elementy oraz zarządzać numeracją w opisach prętów i pozycjami konstrukcyjnymi.

Możliwości modułu Żelbet:

 • Wymiarowanie prętów oraz pomiar ich długości całkowitej w dowolny sposób - wymiarowanie bazuje na PN-EN ISO 3766 (met. A-gabarytowo, met. B-osiowo, wymiar rzeczywisty).
 • Wybór dokładności wymiarowania wyciąganego pręty oraz jego długości całkowitej - dla wybranej jednostki można wybrać ilość miejsc po przecinku oraz zaokrąglanie do pełnych 5mm (np. 125.6cm lub 125.5cm lub 126cm)
 • Intuicyjny sposób rysowania zbrojenia - trzy sposoby definiowana prętów głównych i strzemion
 • Automatyczny opis wszystkich lub tylko niestandardowych średnic gięcia pręta
 • Wybór własnego stylu tworzonej dokumentacji - dostępnych jest 6 styli opisów pręta, rysowanie pręta z grubością lub bez itd..
 • Menadżer pozycji do zarządzania elementami żelbetowymi -dzięki temu w zestawieniu widać ile jest pozycji i ile jest w każdej z nich prętów.
 • Menadżer zbrojenia do renumeracji, konsolidowania i porządkowania numeracji - brak konieczności pilnowania i edytowania numeracji prętów.
 • Zautomatyzowana aktualizacja opisu pręta wraz z aktualizacją jego wyciągniętego schematu
 • Automatyczna rozkładarka strzemion i dowolnych prętów widokowych - pręt w widoku można rzutować na wybrany kierunek, a następnie rozłożyć w max. 3 strefach.
 • Edycja rozłożonych prętów za pomocą 1 polecenia
 • Łatwe i szybkie polecenie do wstawiania przegięcia pręta - możliwość zdefiniowania przegięcia pręta widokowego poprzez trzy możliwości: odgięcie i kąt, odgięcie i długość, długość i kąt
 • Automatycznie tworzenie zestawienia stali - wystarczy wskazać obszar z opisami prętów do zestawienia.
 • Dokładny opis pod tabelką zestawieniową - informacja bardzo ważna dla wykonawcy w jaki sposób pręty zostały zwymiarowane.
 • Automatyczne tworzenie opisów - użytkownik podaje tylko ilość prętów i ew. uwagi. Pozostałe parametry uzupełnia automatycznie program.
 • Automatyczne tworzenie opisów powielonych- na bazie opisanego pręta można bardzo szybko opisać ten sam pręt w innym widoku
 • Pręty zgodne z EC - nowy, dynamiczny sposób rysowania prętów żelbetowych o zestandaryzowanych kształtach.
 • Zestawienia stali EC - nowe zestawienie stali zbrojeniowej zawierające informacje o długościach poszczególnych segmentów oraz miniaturach prętów.
 • Dynamiczna aktualizacja zestawień zbrojenia - inteligentne zestawienia, pamiętające o obiektach źródłowych, umożliwiające edycję zakresu, wskazanie źródeł oraz regenerację zestawienia.
 • Makro przekrój przez płytę - pozwala na szybkie wygenerowanie detalu przekroju przez płytę żelbetową np. w celu pokazania układu zbrojenia
 • Pręt dystansowy - makrodefinicja pręta dystansowego stosowanego w płytach żelbetowych, tworzony wraz z prętem wyciągniętym o oznaczonych dł. segmentów oraz stosownym opisem umożliwiającym zestawienie stali
 • Pręt powierzchniowy naroże - pomocne przy dozbrajaniu naroży płyty żelbetowej, pręty dozbrojenia zgodne ze standardem prętów powierzchniowych BiKa
 • Dynamiczna aktualizacja rozkładu zbrojenia - narzędzie do szybkiego odświeżenia rozkładu i opisu prętów powierzchniowych np. w przypadku edycji obrysu strefy
 • Kopiuj pręt powierzchniowy - umożliwia łatwe powielenie rozkładu pręta wraz z obrysem strefy i opisem, skopiowane elementy mogą podlegać późniejszej pełnej edycji, czy zestawieniu
 • Nowe zestawienie siatek - nowy typ zestawienia siatek zbrojeniowych w postaci dynamicznej tabeli programu CAD
 • Nowy rozkład siatek  - rozkład siatek zbrojeniowych jako szyk dynamiczny, prosty i wygodny w użyciu*
 • Analiza podobieństwa siatek - przy wstawianiu siatki zbrojeniowej analizowane są istniejące w rysunku siatki, co zapewnia prawidłową numeracje
 • Zmiana położenia opisu pręta - polecenie pozwalające w dynamiczny sposób przestawić opis pręta, uwzględniające wszystkie elementy opisu oraz przy zachowaniu położenia grotu
 • Zmiana położenia grotu opisu pręta
 • Usuwanie pustych pozycji konstrukcyjnych w menadżerze - funkcjonalność pozwala odszukać i usunąć te pozycje, do których nie przynależą żadne opisy
 • Zapis/Odczyt pozycji konstrukcyjnych - możliwość zapisu utworzonych pozycji konstrukcyjnych do zewnętrznego pliku w celu późniejszego wczytania w innym projekcie
 • Grupowanie tabeli - opcjonalne zgrupowanie elementów tabeli zestawień stali zbrojeniowej
 • Możliwość szybkiego odczytu liczby prętów w rozkładzie podczas opisu pręta widokowego
 • Włączanie/Wyłączanie wypełnienia polilinii

 

Galeria