forcad
Loading…
wydarzenia
Loading…

Program GeoCAD przeznaczony jest do wspomagania prac związanych z tworzeniem dokumentacji technicznej opracowywanej przy badaniach gruntowych. Informacje o terenie, rodzaju gruntu, zastanych warunkach wodnych, wprowadzone do programu pozwalają na automatyczne generowanie kart otworu, przekrojów geologicznych i innych elementów graficznych.

Program GeoCAD współpracuje z programami typu CAD jako „nakładka” na te systemy. Zwiększenie efektywności i skrócenie czasu realizacji projektu (zamiast mozolnego nanoszenia informacji dotyczących przekroi gruntu w odpowiednich miejscach na rysunku) to główne założenia programu GeoCAD. Realizowane jest ono poprzez funkcje:

  • import danych
  • zarządzanie warstwami, symbolami, kolorami, stylami kreskowania
  • wskazywanie miejsc odwiertów na mapie
  • automatyczne uzyskiwanie graficznej prezentacji przekroju warstw geologicznych

Tego typu funkcje dostępne w programie, opisane w sposób czytelny i przejrzysty, stanowi o prostocie programu. Natomiast możliwość dodania własnych symboli oraz zmiana reprezentacji graficznej niektórych elementów, świadczy o jego elastyczności.

Program GeoCAD można podzielić na dwie części:

  • pozyskiwanie informacji - obejmującą wprowadzanie ręczne lub import danych o przekrojach
  • generowanie rysunków reprezentacji graficznej otworów i przekrojów wraz z tabelami

Dodatkowe informacje są wprowadzane przez użytkownika za pomocą klawiatury – np. skala mapy, warstwy, nazwy projektu, kolor. Za pomocą myszki – wskazuje się punkty na mapie dla których dokonano odwierty.

Każdy wstawiony punkt jest blokiem z atrybutami i może mieć dowolną reprezentację graficzną. Atrybuty bloku przechowują informację, potrzebną do dalszego działania programu przy generowaniu rysunków.

Rysunek przekroju wraz z opisami, jest możliwy do uzyskania w podanej przez użytkownika skali, we wskazanym miejscu. Możliwe jest również uzyskanie rysunku szeregu, wskazanych przez użytkownika, otworów z zachowaniem faktycznej odległości między nimi.

Program GeoCAD umożliwia definiowanie dowolnej reprezentacji graficznej warstw gruntu jak również nadanie im odpowiedniej skali i kolorystyki. Dzięki temu rozwiązaniu, każdy użytkownik/firma może ustalić jednorodność oznaczeń dla swoich rysunków.

Istnieje również możliwość dostosowania głównego członu programu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Przykładem może być sposób wprowadzania do rysunku informacji o punktach przekroju gruntu. Domyślnie dane te są wprowadzane przez użytkownika do tabeli, natomiast działanie to można zastąpić poprzez wczytanie wskazanych plików tekstowych, zawierających odpowiednie informacje.

Ważną cechą programu GeoCAD jest wielokrotne wykorzystanie informacji już wprowadzonych (jednokrotnie) przy automatycznym generowaniu elementów rysunkowych i dokumentacyjnych. Po wprowadzeniu danych o otworach i umieszczeniu ich na mapie lub planie sytuacyjnym, definiujemy linie przekrojów poprzez wskazanie kolejnych punktów (otworów).

Punkty mogą być wykorzystywane wielokrotnie (należą do różnych przekrojów). Użytkownik może wygenerować odpowiednio rozmieszczone przekroje otworów dla każdej linii przekroju. Przy generowaniu przekroju możemy zdefiniować osobno skalę poziomą i pionową w jakich będzie on generowany. Skala opisów i symboli pozostaje oczywiście niezmieniona (litery są proporcjonalne) i dostosowana do wielkości arkusza tak, aby na wydruku była czytelna.

Z pewnością program GeoCAD znacznie skróci czas potrzebny do przygotowania dokumentacji technicznej związanej z przekrojami geotechnicznymi i dzięki łatwości obsługi, będziecie Państwo mogli szybko z niego korzystać.