forcad
Loading…
Loading…
Loading…

BiK BASE

Czas trwania

7 godzin, 1 x 7 godzin

Zakres uzyskanych kompetencji

Kursanci posiądą wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i zasad związanych z działaniem modułu BASE, dzięki czemu w szybki sposób będą mogli generować dokumentację  projektową

Polecane dla

Szkolenie dedykowane dla projektantów konstrukcji oraz architektury, studentów,  uczniów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych zaczynających pracę z programem

Wymagane oczekiwania

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Zagadnienia szkoleniowe

 

Wprowadzenie do pracy w programie

·        uruchomienie programu

·        omówienie interfejsu programu

·        ustawienia globalne pakietu

·        definiowanie  skali oraz jednostki pracy

·        definiowanie tekstów oraz wymiarów

 

Podstawowe narzędzia rysowania:

·        definiowanie pod betonu

·        definiowanie izolacji termicznej

·        wielokopie oraz klonowanie elementów

·        formatki rysunków

 

Wymiarowanie:

·        style wymiarowania BiK

·        funkcje wymiarowania

·        automatyczne wymiarowanie

 

Opisy:

·        definiowanie tekstów BiK

·        opisywanie osi

·        odnośniki

·        koty wysokościowe

·        edycja zdefiniowanych opisów

 

Kreator zestawień:

·        definiowanie opisów w  rysunku

·        generowanie tabel zestawieniowych

·        definiowanie własnego szablonu zestawienia

 

Przygotowanie do wydruku:

·        definicja obszarów roboczych w modelu

·        ustawienie skali elementów

·        definiowanie rzutni w arkuszu

 

BiK Wydruki PDF

·        definicja ramek

·        definicja arkuszy

·        druk