forcad
Loading…
Loading…
Loading…

Pakiet oprogramowania BiK jest skierowany do konstruktorów tworzących dokumentację 2D i służy do rysowania konstrukcji budowlanych. Aplikacja ta składa się z 5 modułów: Base, Stal, Żelbet, Architektura oraz Drewno. Program BiK znacznie ułatwia wykonywanie prac konstrukcyjnych, wprowadzanie danych o konstrukcji i komunikacje z programem. Efektem końcowym pracy w BiK'u są przejrzyste rysunki konstrukcyjne o u porządkowanej strukturze warstw.

 

Moduł zawiera narzędzia do tworzenia rysunków ogólnobudowlanych, ułatwiający pracę z warstwami oraz polecenia umożliwiające rysowanie ścian jedno- lub wielowarstwowych wraz z narzędziem usparawniającym wykończenie narysowanych ścian. BiK Base ma funkcję parametrycznego wstawiania okien, drzwi i ramek rysunkowych, wymiarowania poprzez ciągi wymiarów oraz opisy w postaci tekstów, odnośników jedno- i wieloliniowych. Każdy z opisów automatycznie dostosowuje wielkość do skali tworzonego rysunku.

 

Umożliwia parametryczne rysowanie płaskich konstrukcji stalowych, elementów walcowatych oraz zimnogiętych, przekroi oraz widoków bocznych. Moduł Stal zawiera biblioteki elementów stalowych oraz 10 typów kratownic. Istnieje możliwość przypisywania elementów do osi, połączeń doczołowych oraz łatwej zamiany elementów jak i obracania względem osi. BiK Stal umożliwia zakańczanie elmentów blachą doczołową, rysowanie podcięć jednostronnych i dwustronnych. W module znajduje się również zestaw czcionek technicznych. Wszystkie opisane elementy zawarte na rysunku można zestawić za pomocą funkcji służących do ich wytworzenia.

 

BiK Architektura to całkowicie nowe rozwiązanie dla konstruktorów oraz projektantów. Moduł jest całkowicie zgodny z wcześniejszymi modułami pakietu BiK. W module zawarty został szereg funkcji znacznie przyspieszających i usprawniających rysowanie rzutów i przekroi obiektów budowlanych. Przy pomocy BiK Architektura najczęściej wykonywane operacje takie jak, rysowanie ścian, wstawianie stolarki oraz schodów można wykonać znacznie szybciej. Dodatkowo w module zawarte zostały funkcje służące do tworzenia zestawień stolarki oraz powierzchni pomieszczeń.

 

Za pomocą modułu BiK Żelbet użytkownik ma możliwość rysowania elementów konstrukcji żelbetowych, w którym znajdują się generatory do tworzenia m.in. żeber teowych, stóp i ław fundamentowych, słupów prostokątnych oraz okrągłych. Zawiera również polecenia umożliwiające rysowanie strzemion. Wszystkie parametry wyżej wymienionych elementów można zdefiniować za pomocą okien dialogowych stworzonych dla poszczególnych elementów. Istnieje możliwość rysowania prętów w widoku i przekroju oraz ich edycji. Moduł Żelbet umożliwia półautomatyczny opis elementów rysunkowych, rozpoznaje typ, wielkość i długość. Ze stworzonych opisów istnieje możliwość wykonania zestawienia oraz jego edytowania.

 

Umożliwia rysowanie 4 układów więźb dachowych: krokwiowo-belkowych z jętką, krokwiowo-belkowych z jętką i ścianą stolcową, płatwiowo-kleszczowy oraz płatwiowych ze ścianką stolcową. Więźby można rysować w widoku: frontowym, bocznym i górnym. Moduł Drewno ma możliwość generowania wyżej wymienionych więźb jako modele przestrzenne. Posiada narzędzie umożliwiające budowanie w przestrzeni indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych, tj.: słupy, krokwie, belki, jętki, zastrzały. Istnieje również możliwość wstawiania krokwi koszowych i narożnych, elementów wobec zadanego szyku oraz przedłużania i docinania. Zawiera funkcję opisu elementów oraz ich zestawiania.