forcad
Loading…
Loading…
Loading…

 

Czas trwania

7 godzin, 1x 7 godzin

Zakres uzyskanych kompetencji

Kursanci posiądą wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i zasad związanych z działaniem modułu Żelbet, dzięki czemu w szybki sposób będą mogli generować dokumentację  projektową konstrukcji żelbetowych

Polecane dla

Szkolenie dedykowane dla projektantów konstrukcji żelbetowych , studentów, uczniów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych zaczynających pracę z programem

Wymagane oczekiwania

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Zagadnienia szkoleniowe

 

Wprowadzenie do programu

·        ustawianie skali opisów

·        definiowanie ustawień globalnych dla moduły (metody opisu, kolory, style opisu

·        manager pozycji

Definiowanie elementów zbrojenia

·        swobodne rysowanie prętów widokowych

·        pręty zgodne z EC

·        strzemiona

·        pręty przekrojowe

Edycja elementów zbrojenia:

·        edycja prętów widokowych

·        edycja strzemion

·        edycja całego elementu

 

Opisywanie elementów oraz zarządzanie nimi

·        definiowanie pozycji

·        opisy aktywne

·        opisy powielone oraz duplikowane

·        menager prętów

·        kopiowanie do nowej pozycji

 

Zbrojenie powierzchniowe

·        definicja stref rozkładu

·        definicja rozkładu pręta

·        opisywanie zbrojenia powierzchniowego

 

Zestawienia

·        definiowanie zestawienia prostego

·        zestawienie zgodne z EC

·        aktualizacja zestawienia

·        regeneracja zestawienia