forcad
Loading…
Loading…
Loading…

Ochrona prywatności (RODO)  24.05.2018

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać w Polsce nowe rozporządzenie w sprawie ochrony danych osób fizycznych i zasad ich przetwarzania (RODO).

W związku z powyższym przedstawiamy informacje związane z ochroną danych osobowych i zasadami ich przetwarzania realizowane przez FORCAD sp. z o.o.

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest firma FORCAD sp. z o.o., firma z siedzibą w Poznaniu, ul. Łozowa 31/3, NIP 7831649600, tel. 792 245 245, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W sprawach związanych z RODO prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem.

II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Celem przetwarzania jest prawidłowa realizacja umów zawartych w zakresie oferty firmy FORCAD sp. z o.o.

2. Pozyskujemy dane zgodnie z zasadami prawa i przestrzeganiem zasad RODO, a administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, dostępne na stronach www, przesłane przez formularze internetowe, przekazane w formie ankiet i zgód oraz rejestry urzędowe.

3. Podawanie danych jest dobrowolne, jest również wymogiem  koniecznym do prawidłowej realizacji umów i usług oferowanych przez FORCAD sp. z o.o. Niepodanie danych może skutkować niewykonaniem tychże umów i usług.

4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które są niezbędne do realizacji zamówienia oraz podmiotom realizującym działania podatkowe i księgowo-rozliczeniowe.

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane ręcznie oraz automatycznie, udostępnione podmiotom trzecim poza Unią Europejską jeżeli tam znajdują się serwery, które realizują działania niezbędne do wykonania zleconych usług (np. licencje, usługi chmurowe dostarczane przez producentów oprogramowania).

6. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii Państwa danych osobowych.

7. Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli automatycznemu przetwarzaniu, które pomoże Państwu w dostępie do informacji lub w realizacji umów i usług oferowanych przez FORCAD SP. Z O.O., według zainteresowań określonych przez Państwa.

8. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności, jednak nie dłużej niż 10 lat po dacie zakończenia wykonania ostatniej umowy lub usługi (taki okres przetwarzania danych związany jest z częstymi pytaniami dotyczącymi szczególnie      licencji już zakupionego oprogramowania).

 

 

III OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być wycofane przez Państwa w dowolnym momencie.

2. W każdym czasie macie Państwo prawo do żądania: dostępu do informacji o swoich danych osobowych; ich modyfikacji; usunięcia części lub całości danych; ograniczenia ich przetwarzania; przenoszenia; zapomnienia. Możecie Państwo również uzyskać informację na temat rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych.

3. W przypadku wystąpienia możliwości przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed każdym takim dalszym przetwarzaniem zostanie przekazana informacja osobom, których te działania mają dotyczyć, o innym celu przetwarzania. Udostępnione zostaną wszelkie stosowne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania.

4. Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub zasadami RODO, możecie skorzystać z wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Szukaj