forcad
Loading…
Loading…
Loading…

BiK Żelbet PLUS

 

Czas trwania

7 godzin, 1x 7 godzin

Zakres uzyskanych kompetencji

Kursanci posiądą wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i zasad związanych z działaniem modułu Żelbet oraz modułów importu elementów konstrukcyjnych oraz obliczeń dla płyt, dzięki czemu w szybki sposób będą mogli generować dokumentację  projektową konstrukcji żelbetowych

Polecane dla

Szkolenie dedykowane dla projektantów konstrukcji żelbetowych , studentów, uczniów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych zaczynających pracę z programem

Wymagane oczekiwania

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

 

Zagadnienia szkoleniowe

 

Import elementów konstrukcyjnych z programu RM-Win

·        belka

·        słup


Import elementów konstrukcyjnych z programu Soldis Projektant

 

Edycja importowanych elementów

·        edycja prętów widokowych oraz przekrojowych

·        edycja rozkładu

·        opisywanie elementów konstrukcji

Import obliczeń zbrojenia płyt z programu Soldis

Import zbrojenia płyty z programu Soldis Projektant

 

Zbrojenie powierzchniowe

·        definicja stref rozkładu

·        definicja rozkładu pręta

·        opisywanie zbrojenia powierzchniowego

·        edycja zdefiniowanego zbrojenia

 

Opisywanie elementów oraz zarządzanie nimi

·        definiowanie pozycji

·        opisy aktywne

·        opisy powielone oraz duplikowane

·        menager prętów

·        kopiowanie do nowej pozycji

 

Zestawienia

·        definiowanie zestawienia prostego

·        zestawienie zgodne z EC

·        aktualizacja zestawienia

·        regeneracja zestawienia