forcad
Loading…
wydarzenia
Loading…

  AutoCAD 2015 - 2020  
  ZWCAD 2017 - 2020 Pro  
  GstarCAD 2016 - 2020 Prof/Std  
 

BricsCAD V14 - V20

 
 

 

   

 

Nakładka BiK Stal łączy funkcjonalność i dokładność standardu systemu CAD z automatycznymi procedurami rysowania konstrukcji stalowych.
Sposób wprowadzania elementów, wykonywania ich modyfikacji jest tak przygotowany, aby użytkownik wykonał jak najmniejszą (niezbędną) liczbę działań. Dlatego też dokładne i poprawne wprowadzenie elementu lub przeprowadzenie jego modyfikacji, pozwoli efektywnie wykorzystać możliwości BiK-Stal. Pozwoli to również uniknąć dodatkowych błędów i nieścisłości pomiędzy rysunkiem a wymiarami lub wykonanymi na ich podstawie zestawieniami.

Cechy programu BiK Stal

 • Łatwość obsługi i wdrożenia
 • Polska wersja programu
 • Parametryczne rysowanie elementów
 • Przekroje i widoki elementów wraz z opisami i wymiarami
 • Zestawienia elementów
 • Zgodność z Polską Normą
 • Integracja z innymi modułami

Możliwości programu BiK Stal

 • Biblioteka elementów i spoin
  Biblioteka profili gorącowalcowanych, zimnogiętych oraz spawanych.
 • Automatyczne tworzenie rysunków 2D
  • Generowanie elementów styku doczołowego w widokach i przekroju (program automatycznie rozpoznaje widok elementu i w zależności od niego rysuje odpowiedni widok połączenia)
  • Elementy mogą być rysowane w przekroju i w widoku z czterech stron z uwzględnieniem widoczności krawędzi
  • Automatyczne generowanie przekroju elementu po wskazaniu linii w widoku (z wycięciem fragmentu linii wskazanych, na dowolną odległość)
  • Łatwa zamiana widoku elementu na inny (sposób rysowania)
  • Rysowanie osi konstrukcyjnych z późniejszą możliwością podmiany osi na element stalowy w odpowiednim widoku
  • Odwrócenie elementu względem osi
  • Zakończenie elementu blachą doczołową
  • Rysowanie podcięć jednostronnych i dwustronnych
  • Zakończenie elementu linią przerywaną (ukrycie całego lub fragmentu elementu)
  • Aby uzyskać informację o elemencie wystarczy wybrać odpowiednią komendę i wskazać linię, program rozpozna typ elementu np. DWUTEOWNIK, jego wielkość np. 120, może również wyświetlić na ekranie jego wartości
  • Rysowanie śrub i otworów w widoku, układów otworów
  • Rysowanie trójkątów opisujących odległości między węzłami
  • Tworzenie szyków otworów w odpowiednich widokach
  • Polecenie wstawiania opisu spoin

Opisy

 • Opisy elementów wykonywane są półautomatycznie. Program rozpoznaje typ, wielkość długość elementu i proponuje te wartości umieścić w opisie
 • Opisy spoin, symbole dodatkowe dla spoin
 • Wartości opisów podlegają edycji przez użytkownika

Zestawienia

 • Zestawienia stali dla fragmentu lub całego rysunku
 • Program generuje tabelę zestawieniową przy uwzględnieniu zaznaczonych opisów
 • W tabeli obliczana jest również powierzchnia malowania, dodatki na spoiny i inne
 • Zestawienia stali do pliku dla zewnętrznych programów obliczeniowych
 • Możliwość połączenia z Excel'em
 • Wyświetlanie danych geometrycznych i wytrzymałościowych dla wskazanego elementu
 • Dodatkowy zestaw czcionek technicznych
 • Naddatki przy zestawieniach stali

Galeria